Bez výstrah

Aktuality - Tlačové správy

20. výročie vzniku Horskej záchrannej služby

Horská záchranná služba oslavuje v tomto roku významné výročie. 10. júla 2002 Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o Horskej záchrannej službe. Od roku 2003 sa datuje vznik Horskej záchrannej služby v pôsobnosti ministerstva vnútra SR a začína sa písať nová etapa záchrany v horách na Slovensku. Uplynulo už 20 rokov od vzniku organizácie, ktorá zjednotila profesionálnych horských záchranárov. Stala sa spoločným menovateľom profesionálnej záchrany v horských oblastiach na celom území Slovenska a zároveň sa stala rozpočtovou …