Výstrahy: Búrky - 1. stupeň Sneh a ľad - 1. stupeň

Moderná technika urýchli horskú záchranu

V decembri minulého roka bola príslušníkom Horskej záchrannej služby odovzdaná časť novej techniky financovanej z Európskych štrukturálnych a investičných fondov prostredníctvom projektu Posilnenie intervenčných kapacít Horskej záchrannej služby. Dlhodobý proces zaobstarávania finančných prostriedkov v rámci operačného projektu Kvalita životného prostredia priniesol horským záchranárom 63 kusov modernej techniky a nových vozidiel v celkovej hodnote 2.3 mil. €.

Dnes (12. januára 2024) dopoludnia odovzdali minister vnútra SR Matúš Šutaj Eštok a prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská v Bratislave našim príslušníkom zostávajúcich 10ks SUV vozidiel Kia Sportage. Súčasne prebiehalo aj odovzdanie vozidiel Hasičskému a záchrannému zboru.

„Som rád, že sa nám podarilo zabezpečiť techniku, ktorá nám zjednoduší život, pretože staršiu, poruchovú a častokrát aj neekologickú môžeme nahradiť novou. Vďaka tomu budeme lepšie zásahu schopní a zároveň budeme lepšie vykonávať naše povolanie,“ hovorí Martin Matúšek, riaditeľ Horskej záchrannej služby.

Práca horských záchranárov je náročná a špecifická najmä pohybom v ťažkom a neraz nedostupnom teréne. Pre bezpečný výkon práce, pri ktorom pomáhajú, ale najmä zachraňujú v horách ľudské životy, potrebujú stabilné, moderné a funkčné zázemie. Bez modernej a výkonnej techniky by zásahy v teréne trvali dlho a čas je pri akomkoľvek druhu záchrany jednou z najpodstatnejších veličín.

Vozidlá a technika budú využívané vo všetkých horských oblastiach, kde Horská záchranná služba pôsobí. Čerpanie finančných prostriedkov z EÚ fondov umožňuje našim profesionálnym záchranárom zvyšovať ich výkonnosť, a tú si vyžaduje napríklad aj trend každoročne narastajúceho počtu záchranných akcií.

Foto: archív Horskej záchrannej služby