Bez výstrah

Aktuality - PR

Konáme na základe ľudskosti

Odborná redaktorka dvojmesačníka Krásy Slovenska Oľga Krajčiová sa rozprávala s riaditeľom Horskej záchrannej služby Marekom Biskupičom. Rozprávali sa o ľudskosti, o záchrane, o človeku. S jej súhlasom uvádzame rozhovor aj na našej stránke. Vyrastal a žije v náručí hôr. Sila lavín v Západných Tatrách ho priviedla k štúdiu prírodných vied na Karlovej Univerzite v Prahe. Desať rokov pôsobil na Stredisku lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby. Je horským vodcom a aktuálne riaditeľom Horskej záchrannej služby. Marek Biskupič. …