Bez výstrah

Aktuality - Verejné oznamy

Prijímacie konanie na funkciu: záchranár Horskej záchrannej služby, Oblastné stredisko Slovenský raj, Oblastné stredisko Malá Fatra-Oščadnica

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov prijímacie konanie: Minimálne kvalifikačné predpoklady: Iné požiadavky: Požadované doklady: Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je: Oblastné stredisko Slovenský raj: 1. november 2023 Oblastné stredisko Malá Fatra – Oščadnica: 1. december 2023 Platové podmienky upravuje zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov. Žiadosti …