Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne Silný vietor - 1. stupeň

Aktuality - Verejné oznamy

Prijímacie konanie na funkciu odborný referent HZS pre servis informačných technológií

Riaditeľ Horskej záchrannej služby štátnej rozpočtovej organizácie vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov prijímacie konanie na funkciu: odborný referent Horskej záchrannej služby pre servis informačných technológií, Horný Smokovec 17052, 062 01  Vysoké Tatry Minimálne kvalifikačné predpoklady: Iné požiadavky: Znalosti v oblasti IT – pokročilá úroveň: Požadované doklady: Platové podmienky upravuje zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v …