Bez výstrah

Stredisko lavínovej prevencie a vzdelávania

Kontakt

Doktora J. Gašperíka 598/2, 033 01 Liptovský Hrádok
tel.: 048/6195724
mobil: 0903/624021
e-mail: skola@hzs.sk
vedúci lekár: medicina@hzs.sk
vedúci služobnej kynológie: kynologia@hzs.sk
vedúci rádiospojenia: rdst@hzs.sk
vedúci speleozáchrany: speleo@hzs.sk

Žiadosť pre FO – Špecializovaná príprava a skúšky – Stiahnuť

Žiadosť pre PO špecializovaná príprava a skúšky – Stiahnuť

Žiadosť pre PO školenie a preskúšanie – Stiahnuť

Žiadosť pre FO školenie a preskúšanie – Stiahnuť

Aktualizácia OS – HZS, AHZ, OZ, FO, PO – Stiahnuť

Vyhlásenie termínu školení a preskúšaní pre DZ – PZČ, ZZČ na rok 2024 – Stiahnuť

Riaditeľ Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania: Bc. Peter Nemec, email: nemec@hzs.sk

Činnosti Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania Horskej záchrannej služby

 • počas zimnej sezóny denné sústreďovanie dát potrebných na posúdenie lavínovej situácie v horstvách na Slovensku a denné vydávanie regionálneho lavínového bulletínu podľa medzinárodných pravidiel
 • pozorovanie vývoja snehovej pokrývky a meteorologických podmienok vzniku lavín
 • centrálna evidencia lavín a vedenie lavínového katastra Horskej služby
 • organizácia preventívnych opatrení proti lavínam najmä odstrelom pomocou trhavín, stacionárnych a mobilných systémov na uvoľňovanie lavín
 • budovanie siete na automatizáciu zberu dát, potrebných na posúdenie lavínovej situácie a šírenie informácií týmito sieťami (automatické meracie stanice, prenosy grafických informácií a pod.)
 • udržovanie siete na automatizáciu zber dát v prevádzke, ich servis a obnova
 • prevádzkovanie meteoportálu www.meteo.hzs.sk
 • vedenie metodiky v lavínovej prevencii a záchrane
 • členstvo v EAWS (Európske lavínové výstražné služby) a podieľanie sa na tvorbe medzinárodnej metodiky a pravidiel ako aj zavádzanie dohodnutých pravidiel do praxe na Slovensku
 • v medzinárodnom meradle spolupráca na úrovni lavínových komisií ICARu s Poľskom, Nemeckom, Rakúskom, Švajčiarskom, Francúzskom, Talianskom, Slovinskom, Nórskom, USA, Kanadou
 • spolupráca s domácimi odbornými inštitúciami na poli lavínovej prevencie a problematiky vysokohorského prostredia (Vysoké školy technického a prírodovedného zamerania – diplomové práce, Lesnícke organizácie – posudku lesných hospodárskych plánov, Slovenský hydrometeorologický ústav – výmena dát a informácií, projekčné kancelárie – prílohy k územným katastrálnym plánom a pod.)

Riaditeľ Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania : Bc. Peter Nemec

LAVÍNOVÉ ROČENKY