Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Prijímacie konanie na funkciu: Operátor operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby  

Riaditeľ Horskej záchrannej služby, štátnej rozpočtovej organizácie, vyhlasuje podľa § 20 zákona č. 315/2001 Z.z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov prijímacie konanie na funkciu: 

Operátor operačného strediska tiesňového volania Horskej záchrannej služby,

miesto výkonu: Horný Smokovec 17052, 062 01  Vysoké Tatry

Náplň práce:

 • príjem tiesňového volania a tiesňových SMS prostredníctvom telekomunikačných prostriedkov a následne odovzdanie informácie príslušným záchranným zložkám
 • podávanie informácií pre verejnosť týkajúce sa pobytu v horských oblastiach, meteorológie a podujatiach v horských oblastiach

Minimálne kvalifikačné predpoklady:

 • Úplné stredné vzdelanie s maturitou 
 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. Stupňa
 • Znalosť anglického jazyka (B1) alebo nemeckého jazyka (B1); znalosť poľského jazyka výhodou

Iné požiadavky:

 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zdravotná, telesná, fyzická a psychická spôsobilosť na vykonávanie služby
 • pobyt na území SR
 • ovládanie štátneho jazyka
 • slovenské štátne občianstvo
 • vodičský preukaz typu B
 • práca s PC Microsoft Word – Pokročilý, Excel – Pokročilý,
 • dobrá znalosť miestopisu horských oblastí
 • vzdelanie v odbore zdravotnícky záchranár výhodou, alebo urgentná zdravotná starostlivosť
 • skúsenosti v odbore geoinformatiky

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

       –   pozitívne myslenie 

       –   zmysel pre tímovú prácu

       –   výborné komunikačné schopnosti

       –   zodpovednosť

       –   flexibilita

       –   organizačné vlastnosti

       –   zvládanie krízových situácií 

Požadované doklady:

 • písomná, vlastnoručne podpísaná žiadosť o prijatie
 • profesijný životopis
 • overená kópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • overená kópia maturitného vysvedčenia preukazujúca ovládanie štátneho jazyka
 • kópia občianskeho preukazu na preukázanie štátneho občianstva SR a na preukázanie pobytu na území SR
 • potvrdenie od lekára o spôsobilosti absolvovať previerku fyzickej zdatnosti
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov

Platové podmienky upravuje zákon č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Predpokladaný termín nástupu do štátnej služby je 01. 10. 2023

Žiadosti do prijímacieho konania spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť

do 15. augusta 2023 na adresu:

Horská záchranná služba

Ing. Adriana Snášelová

Horný Smokovec 17052, 062 01 Vysoké Tatry

Uchádzači budú na prijímacie konanie pozvaní písomnou alebo elektronickou formou.

Informácie súvisiace s prijímacím konaním poskytne:

Ing. Adriana Snášelová, tel. č. 052/7877730, snaselova@hzs.sk