Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Zvýšená hladina vodných tokov v horských oblastiach Slovenska

Pretrvávajúce intenzívne zrážky počas víkendu  v slovenských horách spôsobili zvýšenú hladinu horských riav a potokov. Poniektoré turistické chodníky sú zatopené a nepriechodné najmä vo Vysokých Tatrách. V Slovenskom raji sú rokliny uzatvorené. V blízkosti potokov sa často voda vybrežuje z koryta a vytvára tak nebezpečné miesta. Ak sa tieto miesta nedajú obísť neodporúčame ich prekonávať.  

Zvýšenú opatrnosť treba dávať aj pri prechode lávok a mostíkov ponad potoky a riečky.

 Žiadame preto návštevníkov, aby sa riadili pokynmi Horskej záchrannej služby.