Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne Silný vietor - 1. stupeň

Prepojenie slovenských a poľských horských záchranárov

Okrem spoločnej hranice nás s našim severným susedom spájajú aj pohoria a hory, ktoré si medzi seba „delíme“. V týchto dňoch v poľskom Zakopanom a v Gąsienicowej doline v Tatrách prebiehajú súčasne spoločné cvičenia profesionálnych horských záchranárov Horskej záchrannej služby a príslušníkov poľskej služby TOPR (Tatrzańskie ochotnicze pogotowie ratunkowe – Tatranská dobrovoľná záchranná služba).

Spoločné cvičenie slovenských profesionálnych horských záchranárov a poľských kolegov záchrannej služby TOPR

Päťdňové cvičenie kynológov s medzinárodnou účasťou v Doline Gąsienicowej končí dnes. „Okrem mňa sú tu tiež dvaja kynológovia z Čiech a všetci kynológovia poľskej horskej služby TOPR, ktorých je sedem a niekoľkí psovodi poľského požiarneho zboru“ hovorí Jakub Filipko, profesionálny horský záchranár z Nízkych Tatier a psovod Horskej záchrannej služby počas pobytu v poľských Tatrách.

Úlohou kynológov v horskom zimnom teréne je nácvik lavínovej záchrany. Pre psovodov sú pripravené dve pracoviská, jedno z nich na nácvik s mladými psami. Po zotmení sú tiež simulované nočné záchranné akcie. Počasie, ktoré je v týchto dňoch v tatranskom prostredí rôznorodé, zvyšuje najmä pre psy náročnosť cvičenia a vyhľadávanie osôb v teréne.

Medzinárodné cvičenie kynológov v poľských Tatrách

Súčasne prebiehal v Zakopanom dvojdňový tréning na vrtuľníku TOPR. S poľskými kolegami pracovali na spoločnom nácviku záchrany v horách piati profesionálni záchranári z Vysokých a Západných Tatier. Priebeh cvičenia vedený palubným operátorom poľskej záchrannej služby TOPR Jackom Bronskim sledoval tiež garant leteckej záchrany Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby Lukáš Benický. „Práve vo Vysokých Tatrách sa veľmi často stáva, že sa slovenskí a poľskí záchranári stretávajú v teréne pri akciách. Preto je dôležité, aby sa nielen poznali navzájom, ale tiež poznali systémy záchrany a postupy, ktoré pri práci používajú,“ hovorí Anton Sedlák, riaditeľ Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Slovenskí horskí záchranári využívajú pri zásahoch aktuálne päť rôznych typov vrtuľníkov, s každým z nich je nevyhnutné sa oboznámiť a zaškoliť sa, aby nedochádzalo k chybám a ohrozeniu posádky a pacientov.

Prienikom týchto dvoch cvičení mal byť deň strávený v teréne, zahrňujúci transport kynológov so psami vrtuľníkom. Plány museli byť prispôsobené nepriaznivému počasiu. Primárnym zámerom obidvoch cvičení je zjednotenie kynológie a leteckej záchrany, aby práca horských záchranárov bola efektívna, účinná, rýchla a na profesionálnej úrovni.

Touto cestou ďakujeme za možnosť obidvoch cvičení sa zúčastniť, pretože náš cieľ je spoločný a hlavne jeden – aby sa z hôr vždy vrátilo naspäť bez ujmy toľko ľudí, koľko do nich vyrazilo.

text: Oľga Krajčiová

foto: Jakub Filipko, Ján Korenko, Lukáš Benický