Bez výstrah

Vzdelávanie inštruktorov pozemnej záchrany

V lokalite Nízkych a následne aj Vysokých Tatier bol pre inštruktorov pozemnej záchrany Horskej záchrannej služby pripravený v apríli dvojdňový vzdelávací kurz. Zámerom bola unifikácia vedomostí z rôznych horských oblastí, pretože príslušníci prevažne zasahujú v prostredí vápencových a žulových pohorí.

Okrem inštruktorov Horskej záchrannej služby boli na cvičenie pozvaní aj zástupcovia Metodickej komisie Slovenského horolezeckého spolku JAMES, príslušník Ministerstva obrany SR z Centra výcviku Lešť a zástupcovia firiem pracujúcich s materiálmi, ktoré sa v horskom prostredí pri umiestňovaní fixných istiacich bodov využívajú.

Dvojdňový vzdelávací kurz prebiehal v Nízkych aj Vysokých Tatrách

„Musíme vedieť metodicky správne, bezpečne, rýchlo a lacno zhotoviť pevné istiace body,“ vysvetlil Anton Sedlák, riaditeľ Školiaceho strediska Horskej záchrannej služby. Horskí záchranári môžu a zároveň aj musia za účelom záchranných akcií budovať v teréne štandy, teda istiace stanovištia. Pribúdajú pracovné postupy a tiež materiály využívané v stavebnom priemysle, ktoré sa prispôsobujú prostrediu a využitiu horských záchranárov.

„Otestovali sme materiály, ktoré môžu zvýšiť našu bezpečnosť,“ dodáva Anton Sedlák na záver dvojdňového cvičenia. Informácie a vedomosti budú inštruktori pozemnej záchrany odovzdávať horským záchranárom počas cyklického vzdelávania vo všetkých oblastných strediskách.

Text: Oľga Krajčiová

Foto: Oľga Krajčiová, Anton Sedlák