Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Deň Horskej záchrannej služby 2023

Horská záchranná služba vytvorila dlhoročnú tradíciu, kedy raz v roku organizuje Deň HZS.  Nepísaným pravidlom je, že program akcie venovanej horskej záchrane je vždy lokalizovaný v jednom z oblastných stredísk, ktoré má HZS ako základná zložka Integrovaného záchranného systému strategicky rozmiestnené v pohoriach Slovenska.

Tohoročné ukážky postupov práce horských záchranárov sa konali v sobotu 11. novembra 2023 v Oravskej Polhore. Po krátkom stretnutí s vedením organizácie a náčelníkmi jednotlivých oblastných stredísk HZS, prestrihla pomyselnú štartovaciu pásku pripravovaného programu svojimi slovami prvá štátna tajomníčka MV SR Lucia Kurilovská. Prácu horských záchranárov označila za dôležitú a nenahraditeľnú a vyjadrila im tiež svoju podporu.

Slávnostný príhovor počas Dňa Horskej záchrannej služby v Oravskej Polhore
zľava: Igor Žiak – zástupca riaditeľa HZS, Michal Strnál – starosta obce Oravská Polhora, Marek Biskupič – riaditeľ HZS, Lucia Kurilovská – 1. štátna tajomníčka MV SR, Roman Švanda – náčelník HZS OS Západné Tatry

Verejnosti bol priblížený spôsob a priebeh pozemnej, kynologickej a tiež jaskynnej záchrannej činnosti, ktorá je navyše považovaná aj za najnáročnejšiu a to práve z dôvodu, že prebieha pod povrchom zeme, v nehostinných, úzkych priestoroch a v tzv. úplnej tme. Pre nepriaznivé počasie sa nekonali ukážky leteckej činnosti, ale Stredisko lavínovej prevencie v spolupráci so Školiacim strediskom HZS predstavilo využitie dronov pri pátraní v teréne. Región nesklamal studeným novembrovým počasím, ktoré v tejto lokalite nie je výnimočné, čo umožnilo divákom ľahšie si predstaviť, v akých podmienkach musia ísť najčastejšie záchranári do akcie.

Každý záchranár, ktorý sa podujme pomôcť cudziemu človeku v ťažkej situácii neraz riskuje vlastný život. Horskí záchranári vyrážajú na pomoc turistom, horolezcom, návštevníkom hôr často v nepriaznivom počasí, v tme, kedy vlastnú bezpečnosť musia do určitej miery potlačiť. Nároky sú vysoké. Pohyb v horskom teréne si vyžaduje veľmi dobrú fyzickú kondíciu, zručnosti horolezca, lyžiara, ale tiež mentálnu odolnosť a značné vedomosti zo zdravovedy. V tomto bode prestávame hovoriť o bežnom zamestnaní, pretože „horský záchranár“ je nálepka označujúca životný štýl.

„Ďakujeme každému, kto sa podieľal na príprave programu, našim profesionálnym a aj dobrovoľným záchranárom, bez ktorých by realizácia nebola možná,“ vyjadril sa Marek Biskupič, riaditeľ Horskej záchrannej služby. Jeho poďakovanie tiež smerovalo starostovi obce Oravská Polhora Michalovi Strnálovi. „Veľmi si vážime prítomnosť prvej štátnej tajomníčky MV SR Lucie Kurilovskej na našom podujatí, že svoj čas, ktorého nikto z nás nikdy nemá navyše, venovala nám, našej práci a snahe zachraňovať. Poznáme svoje kvality, no tiež slabé miesta a našim cieľom je napredovať, zlepšovať sa a rásť,“ dodáva Biskupič po skončení Dňa Horskej záchrannej služby. Prítomnosť prvej štátnej tajomníčky MV SR Lucie Kurilovskej bola pre Horskú záchrannú službu vzácna najmä z dôvodu, že v tomto roku HZS oslávila 20. výročie vzniku v takom formáte, ako ju dnes poznáme.

Horská záchranná služba by sa ešte raz rada poďakovala každému, kto si našiel čas a mal chuť stráviť daždivú sobotu v Oravskej Polhore na dni, ktorý približuje činnosť horských záchranárov. Vážime si každú pomoc, ochotu zamestnancov podieľať sa na príprave, realizácii a že sme tam všetci mohli byť spolu.

Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné stretnutie v budúcom roku.