Výstrahy: Búrky - 1. stupeň Sneh a ľad - 1. stupeň

Pyrotechnici záchranári vykonali na Hrebienku usmernený výbuch

Horská záchranná služba bola požiadaná správou Tatranského národného parku o pomoc pri zabezpečení núdzovej priechodnosti turistického chodníka vo Vysokých Tatrách.

Vplyvom novembrových daždivých dní sa uvoľnili skalné žulové bloky, ktoré dopadli na chodník približne 350 metrov v smere od Hrebienka na Reinerovu chatu. Tento celoročne využívaný úsek turistického chodníka je v tomto období pre príslušníkov Horskej záchrannej služby hlavnou tepnou pri presune na snežných skútroch v prípade záchranných akcií a tiež sa využíva na zásobovanie horských chát v danej lokalite.

V pondelok 27. novembra 2023 pyrotechnici záchranári dopravili k uzavretému úseku techniku a trhavinu, ktoré boli použité pri rozpojovaní horniny pomocou usmerneného výbuchu. Jednalo sa zároveň o cyklické precvičenie príslušníkov Horskej záchrannej služby, ktoré bolo na ten deň naplánované už skôr.

Úsek chodníka, ktorý je kvôli bezpečnosti z dôvodu zosuvu už istý čas uzavretý, bol počas výcviku dôkladne kontrolovaný príslušníkmi HZS z Vysokých Tatier. Približne na pol hodinu bol tiež uzavretý chodník od Bilíkovej chaty smerom k Rainerovej chate. Úlohou horských záchranárov je tiež ľudí v horách chrániť, v tomto prípade aj pred účinkami detonácie a rozletom roztrieštenej horniny. Pyrotechnikom záchranárom sa podarilo obidva skalné bloky rozpojiť bez poškodenia chodníka a lesného porastu technikou, ktorá maximálne znížila zaťaženie životného prostredia zvukovými emisiami.

Precvičenia sa zúčastnilo dvanásť pyrotechnikov záchranárov Horskej záchrannej služby, traja príslušníci Kriminalistického a expertízneho ústavu  (KEU) policajného zboru Slovenskej republiky, príslušník správy Tatranského národného parku a horskí záchranári z Oblastného strediska Vysoké Tatry.

„Z môjho pohľadu ide predovšetkým o praktický výcvik vykonávania úkonov odvracajúcich stav krajnej núdze pomocou výbušniny. V prípade výskytu lavínového nebezpečenstva – kamenných lavín, alebo skutočného závalu, je toto vítaná možnosť nácviku odstránenia týchto prekážok za pomoci výbušnín v reálnych podmienkach, ale nie v úplnom ohrození,“ opisuje význam výcviku Jaroslav Horník, inšpektor KEU a garant Horskej záchrannej služby v oblasti pyrotechniky. Výcviku sa zúčastnil aj ďalší garant pre HZS Ján Ivanič.

Chodník v lokalite Hrebienka bolo nevyhnutné spriechodniť pre núdzové prípady záchranných akcií. V zimných podmienkach by sa čas záchrany mohol značne predĺžiť a tým by vo vážnych prípadoch mohol byť život pacienta volajúceho o pomoc, ale i záchranárov, v ohrození.

Padajúce skaly v horskom prostredí sú bežným a nie výnimočným javom. Odstránením dvoch spadnutých blokov sa nezabráni následnému padaniu skál, ktoré je veľmi pravdepodobné. Ale promptná reakcia a odstránenie vzniknutých bariér zabráni tomu, aby sa na chodníku vytvorila prekážka z nahromadených skalných blokov. Jej následné odstránenie by bolo neskôr podstatne náročnejšie na čas, techniku i počet záchranárov.

Horská záchranná služba ďakuje za pomoc všetkým prítomným a verejnosti za porozumenie príčin uzavretia chodníkov. Z dôvodu vlastnej bezpečnosti odporúčame danému úseku sa vyhnúť.

Foto: archív Strediska lavínovej prevencie, archív Horskej záchrannej služby