Bez výstrah

Upozornenie pre turistov pred letnou turistickou sezónou

Od zajtra 1.6.2024 začína letná turistická sezóna, na základe čoho HZS vydáva pre návštevníkov hôr nasledovné odporúčania:

Výskyt búrok: Najmä v poobedných hodinách je častý výskyt búrok z tepla. Búrková činnosť môže priamo ohroziť na živote návštevníkov hôr, preto odporúčame plánovať aktivity v horách s prihliadnutím na túto skutočnosť a nezdržiavať sa v obedných a poobedných hodinách na hrebeňoch.  

Plánovanie túry: Odporúčame dôkladné plánovanie túry a horských aktivít. Oboznámenie sa s turistickou trasou, disponovať plne nabitým mobilným telefónom, lekárničkou, mať dostatok tekutín a dbať na pitný režim. Náročnosť a tempo túry je potrebné voliť podľa svojich schopností a kondície, v prípade skupiny podľa jej najslabšieho člena.  

Snehové polia: Na hrebeňoch a v sedlách sa stále môžu nachádzať snehové polia, kde hrozí riziko pošmyknutia a následného pádu. Pri pohybe po snehových poliach odporúčame mačky a paličky poprípade čakan. 

Zároveň pripomíname návštevníkom hôr, aby dbali na pokyny a odporúčania HZS a pripomíname, že je v platnosti nový Návštevný poriadok TANAPu. Apelujeme na turistov, aby sa s ním oboznámili a dodržiavali ho.