Výstrahy: Búrky - 1. stupeň

Zmena na poste riaditeľa Horskej záchrannej služby

Prvým dňom tohto kalendárneho roka nastúpil do funkcie riaditeľa Horskej záchrannej služby mjr. Ing. Bc. Martin Matúšek (1973), nahradil tak vo funkcii dva roky pôsobiaceho pplk. Mgr. Mareka Biskupiča, Ph. D.

Martin Matúšek je horským záchranárom od roku 1996. Prvé záchranné akcie absolvoval ako dobrovoľník v Malej Fatre a následne strávil päťročné obdobie na Stredisku lavínovej prevencie. Od roku 2003 pôsobil na oblastnom stredisku vo Vysokých Tatrách. Je inštruktorom pozemnej záchrany, lavínovým špecialistom a psovodom lavínového psa.

Martin Matúšek, riaditeľ Horskej záchrannej služby

„Mojim cieľom je zlepšiť spoluprácu so všetkými zložkami IZS aj mimo zásahových oblastí HZS, ktoré sa podieľajú na záchrane,“ hovorí nový riaditeľ Horskej záchrannej služby.  Jeho víziou je tiež prehlbovanie vzťahov s Vrtuľníkovou záchrannou zdravotnou službou a spolupráca s národnými parkmi, pretože Horská záchranná služba vykonáva svoju činnosť takmer výlučne na ich územiach. „Tiež je dôležité obnoviť preventívnu a naštartovať edukačnú činnosť vo všetkých oblastiach záchrany po vzore Strediska lavínovej prevencie,“ pokračuje Martin Matúšek vo vyjadrení jeho plánov vo funkcii riaditeľa. Rád by vylepšil materiálno-technické zabezpečenie v oblastiach, kde je to najpotrebnejšie, a to konkrétne v Malej Fatre a vo Vysokých Tatrách. V budúcnosti plánuje zabezpečiť vhodné pracovné podmienky a priestory pre zamestnancov riaditeľstva HZS. Za dôležitú zložku horskej záchrany považuje aj dobrovoľných záchranárov. „Po dôkladnom audite je zámerom oživiť a zlepšiť vzdelávanie a spoluprácu s týmito zložkami,“ dodáva Matúšek. Podľa jeho slov by mala Horská záchranná služba pokračovať v trende čerpania prostriedkov z EÚ fondov. Za dôležité považuje medziľudské vzťahy, preto chce sledovať potreby zamestnancov Horskej záchrannej služby a podporovať činnosť odborov. Je potrebné tiež šíriť osvetu o bezpečnom pohybe v horách, čo by Martin Matúšek rád robil aj prostredníctvom spolupráce napríklad s horolezeckým spolkom James, alebo tiež s prevádzkovateľmi lyžiarskych tratí a vlekov, či turistických klubov. Tiež plánuje spoluprácu s poradenskými zložkami.

„Ďakujem mojim predchodcom za naštartovanie oživovacích procesov, v ktorých budeme pokračovať i naďalej,“ dodáva na záver svojho vyjadrenia.

Úlohou Horskej záchrannej služby je záchrana ľudského života a pomoc v prostredí, ktoré nie je bežné a ľahko dostupné. Náročné zamestnanie si vyžaduje silnú angažovanosť a najmä prácu srdcom, z ktorých nepoľavíme.

Zdroj fotografií: archív Horskej záchrannej služby