Výstrahy: Búrky - 1. stupeň Sneh a ľad - 1. stupeň

Aktuality - nevoľnosť

Pomoc dieťaťu na Chate na Grúni

V popoludňajších hodinách dňa 02.06.2024 kontaktoval tiesňovú linku HZS „18 300“ otec 7-ročného chlapčeka, ktorý sa nachádzal na Chate na Grúni a po absolvovaní túry na Chleb, pociťoval nevoľnosť spôsobenú pravdepodobne vyčerpaním. Na pomoc mu zo Štefanovej odišli záchranári Oblastného strediska HZS Malá Fatra. Chlapčeka českej národnosti vyšetrili a poskytli mu zdravotnícku pomoc. Následne ho po zlepšení zdravotného stavu terénnym vozidlom transportovali do Štefanovej, odkiaľ už pokračoval na žiadosť rodičov v ich sprievode.