Bez výstrah

Poranenie horolezkyne počas zostupu v Batizovskej próbe

Dňa 18. 10. 2014 v poobedňajších hodinách prijali záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry žiadosť o pomoc pre 33 – ročnú ženu slovenskej národnosti žijúcu v Maďarsku. Počas zostupu Batizovskou próbou si v jej spodnej časti poranila ľavú dolnú končatinu v oblasti kolena. Zostúpiť nižšie jej pomáhali  ďalší lezci, ktorí spoločne so zranenou tvorili 7-člennú skupinu. Do oblasti odišli záchranári HZS z Oblastného strediska Vysoké Tatry, ktorí za pomoci lanovej techniky pomohli žene z exponovaného terénu. Keďže sa zlepšilo počasie, o súčinnosť bola požiadaná posádka VZZS, ktorá pacientku v trojrohej sedačke  vzala na palubu vrtuľníka a transportovala do popradskej nemocnice.