Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Medzinárodný kynologický seminár

 

V dňoch od 14.3 do 19.3 sa konal Medzinárodný kynologický seminár HZS. Semináru sa zúčastnilo celkovo 64 účastníkov, okrem domácich záchranárov a psovodov prišli aj psovodi z Česka, Poľska, Bulharska a Chorvátska. V Mengusovskej doline a doline Zlomísk bolo pripravených 10 pracovísk s rôznou obtiažnosťou. Psovodom bol pripravený aj sektor na špeciálne pachy pod záštitou inštruktora z Prezídia Policajného zboru. Vo večerných hodinách boli pripravené pre psovodov modelové situácie , ktoré simulovali ostrú záchrannú akciu.

Psovodi si počas celého výcviku zaznamenávali svoje trasy a trasy psov do prístrojov GPS. Pri jednotlivých pracoviskách prebiehal tiež výcvik s lavínovými vyhľadávačmi  za odborného dohľadu kolegov zo Strediska lavínovej prevencie.

Výcvik mladých psov prebiehal pod kontrolou inštruktora z výcvikového centra z Polytanu a inštruktora kynológie HZS.

Touto cestou sa chceme poďakovať vedeniu chaty na Popradskom pleso, za vytvorenie výborných pracovných podmienok a ochotu pomôcť pri organizovaní tohto výcviku. Veľká vďaka patrí figurantom, ktorí denno-denne pracovali a pomáhali pri výcviku psov HZS.