Výstrahy: Silný vietor - 1. stupeň

Cvičenie dobrovoľných kynológov HZS

Cvičenie dobrovoľných kynológov HZS

V dňoch 19.08. – 21.08.2022 prebehlo na Čingove v Slovenskom raji cvičenie dobrovoľných kynológov HZS, ktoré bolo zamerané na plošné vyhľadávanie ľudí v horskom teréne, vyhľadávanie osôb v ruinách, vyhľadávanie pachov, použitie GPS prístrojov pri plošnom vyhľadávaní a adaptáciu psov na transportné prostriedky. Počas celého cvičenie prebiehal aj výcvik poslušnosti a ovládateľnosti psov a tiež ich socializácia. Adaptácia na transportné prostriedky bola realizovaná v spolupráci so záchranármi HZS zo Slovenského raja. Psovodi a ich psy realizovali spusty na lane Dyneema z Tomášovského výhľadu a na cvičnej stienke na Dome HZS na Čingove. Vyhľadávanie osôb v ruinách sa uskutočnilo v objekte starej tehelne v Spišskej Novej Vsi a v priestoroch bývalej zotavovne v Štôle. Psovodi s mladými psami nacvičovali hlavne počiatočné fázy výcviku psov na vyhľadávanie zasypaných ľudí na rumovisku. Plošné vyhľadávanie a práca s GPS boli trénované v oblasti Ďurkovca a pri Tomášovskom výhľade, kde boli pripravené sektory s figurantami. Výcviku sa zúčastnili štyria príslušníci HZS, piati dobrovoľní kynológovia a traja zmluvní figuranti. Veľké poďakovanie patrí dobrovoľným kynológom HZS,  za neustálu ochotu pracovať so psami a zúčastňovať sa výcvikov a pátraní.  Ďakujeme kolegom zo Slovenského raja za výbornú spoluprácu počas celého školenia.