Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Zásah záchranárov HZS na Pasekoch

V popoludňajších hodinách dňa 27.08.2023 boli záchranári HZS z Malej Fatry požiadaní o pomoc pre 54 – ročnú slovenskú turistku, ktorá si na Pasekoch spôsobila úraz členka. Horskí záchranári sa k žene vyviezli pomocou lanovej dráhy, z ktorej zlanili a následne po ošetrení ženu pomocou lanovej techniky vytiahli k sedačke lanovky, ktorou bola zvezená do Vrátnej. Odtiaľ po poučení pokračovala na vlastnú žiadosť v sprievode kamarátky.

Záchranári HZS sa touto cestou chcú poďakovať prevádzkovateľovi strediska za súčinnosť pri záchrannej akcii.