Výstrahy: Búrky - 1. stupeň Sneh a ľad - 1. stupeň

Stredisko lavínovej prevencie

Kontakt

Žiar 366, 03205 Žiar
Mobil: 0903/624130 
E-mail: slp@hzs.sk

Činnosti Strediska lavínovej prevencie Horskej záchrannej služby

 • počas zimnej sezóny denné sústreďovanie dát potrebných na posúdenie lavínovej situácie v horstvách na Slovensku a denné vydávanie regionálneho lavínového bulletínu podľa medzinárodných pravidiel
 • pozorovanie vývoja snehovej pokrývky a meteorologických podmienok vzniku lavín
 • centrálna evidencia lavín a vedenie lavínového katastra Horskej služby
 • organizácia preventívnych opatrení proti lavínam najmä odstrelom pomocou trhavín, stacionárnych a mobilných systémov na uvoľňovanie lavín
 • budovanie siete na automatizáciu zberu dát, potrebných na posúdenie lavínovej situácie a šírenie informácií týmito sieťami (automatické meracie stanice, prenosy grafických informácií a pod.)
 • udržovanie siete na automatizáciu zber dát v prevádzke, ich servis a obnova
 • prevádzkovanie meteoportálu www.meteo.hzs.sk
 • vedenie metodiky v lavínovej prevencii a záchrane
 • členstvo v EAWS (Európske lavínové výstražné služby) a podieľanie sa na tvorbe medzinárodnej metodiky a pravidiel ako aj zavádzanie dohodnutých pravidiel do praxe na Slovensku
 • v medzinárodnom meradle spolupráca na úrovni lavínových komisií ICARu s Poľskom, Nemeckom, Rakúskom, Švajčiarskom, Francúzskom, Talianskom, Slovinskom, Nórskom, USA, Kanadou
 • spolupráca s domácimi odbornými inštitúciami na poli lavínovej prevencie a problematiky vysokohorského prostredia (Vysoké školy technického a prírodovedného zamerania – diplomové práce, Lesnícke organizácie – posudku lesných hospodárskych plánov, Slovenský hydrometeorologický ústav – výmena dát a informácií, projekčné kancelárie – prílohy k územným katastrálnym plánom a pod.)

Riaditeľ Strediska lavínovej prevencie : Filip Kyzek Mgr.

LAVÍNOVÉ ROČENKY