Bez výstrah

Pomoc českému turistovi a litovskej turistke na Zamkovského chate

V podvečerných hodinách bola HZS požiadaná o pomoc pre 45 – ročného českého turistu, ktorý si nad Zamkovského  chatou spôsobil úraz chodidla. Ešte sa mu podarilo zostúpiť na chatu, no pre silnú bolesť už nebol schopný pokračovať ďalej. Záchranári HZS po príchode na chatu muža vyšetrili a následne na nosidlách KONG transportovali k terénnemu vozidlu pri Reinerovej útulni a zviezli do Starého Smokovca, odkiaľ už na vlastnú žiadosť pokračoval samostatne.

Krátko pred polnocou prišla zo Zamkovského chaty ďalšia žiadosť o pomoc pre 15 – ročnú litovskú turistku, ktorá počas zostupu Malou Studenou dolinou si spôsobila úraz členka a trpela silnými bolesťami. Záchranári HZS jej rovnako ako českému turistovi poskytli neodkladné zdravotné ošetrenie a transportovali ju do Starého Smokovca odkiaľ už pokračovala do nemocničného zariadenia na ďalšie ošetrenie v sprievode rodinných príslušníkov.