Bez výstrah

Záchranári HZS – speleologický špecialisti sa zdokonaľovali

Horská záchranná služba vykonáva záchranu v jaskyniach, priepastiach a stržiach, vyplýva jej to zo zákona o HZS.
V dňoch 13.-15.04.2004 a 21.-22.04.2004 sa uskutočnilo metodické školenie a praktické preškolenie záchranárov – speleológov. V prvom termíne vo „Veľkej Ľadovej priepasti“ na Ohništi. Zúčastnilo sa ho 8 špecialistov. V druhom termíne v jaskyni „Mŕtvych netopierov“, ktorého sa zúčastnilo 13 špecialistov.
Prvý deň sa uskutočnil zostup a výstup, druhý deň sa venovali praktickému výkonu záchrany.
Uvedené stretnutie špecialistov – speleológov organizovalo Školiace stredisko HZS s vlastnými inštruktormi v zmysle plánu pravidelných školení, za účelom zvyšovania si Odbornej spôsobilosti a praktických schopností.