Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Skrátená voľba *100 je zrušená !

Od 05.04.2004 je trvale zrušená skrátená voľba číslo *100, ktorým bolo možné volať HZS Vysoké Tatry pre rýchlejšie zabezpečenie tiesňového volania. Na tiesňové volanie využívajte čísla „18 300“, alebo „112“ na ktorých sa vám prihlási Operačné stredisko tiesňového volania HZS Poprad.Telefónne čísla všetkých oblastí HZS ostávajú nezmenené.