Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Zvýšené

Pravidelné podávanie lavínových správ končí 30. apríla 2004 !

Pravidelné podávanie správ o lavínovej situácii na horách Strediskom lavínovej prevencie HZS končí 30.04.2004.
Naďalej však bude pokračovať nepravidelné podávanie lavínových správ, ktoré bude závisieť od aktuálnych meteorologických podmienok na horách.