Výstrahy: Búrky - 2. stupeň

Uviaznutie v Horných dierach v Malej Fatre

Dňa 9.9.2023 vo večerných hodinách požiadala HZS skupinka ukrajinských turistov, ktorí sa nachádzali na TZCH vedúcom z Horných dier. Nakoľko turisti nedisponovali potrebným vybavením na bezpečný pohyb v tme, požiadali o pomoc HZS. Na pomoc im vyrazili 2 záchranári HZS zo Štefanovej, ktorí po dosiahnutí miesta poskytli uviaznutím turistom svetelné zdroje a tekutiny. Uviaznutá skupina následne zostupovala za pomoci záchranárov do Štefanovej, kde bola záchranná akcia ukončená.