Bez výstrah

Tlačová správa

Dňa 16. 1. 2015 sa v Starom Smokovci uskutočnila tlačová konferencia HZS, ktorej hlavnými témami boli činnosť HZS v roku 2014, aktuálna situácia,  prebiehajúca zimná sezóna a novinky. 

V roku 2014 prijala Horská záchranná služba 1914 žiadostí o pomoc, pričom najväčší počet úrazov bol zaznamenaný na lyžiarskych svahoch, po nich nasledovali poranenia na turistických chodníkoch. V roku 2014 záchranári HZS zasahovali takmer pri rovnakom počte úrazov v horských oblastiach ako v roku 2013, oproti roku 2013 však poklesli úrazy na lyžiarskych tratiach. Príslušníci HZS boli v minulom roku  dva krát privolaní aj na záchranu do jaskyne a v troch prípadoch k  pádu lavíny. Za celý rok 2014 prijalo len Operačné stredisko 850 žiadostí o pomoc, čo je nárast oproti minulému roku o 1,76 % a oproti roku 2012 je to nárast o 35,41 %.  Pri žiadostiach  o pomoc pomáhali príslušníci HZS najviac Slovákom, v porovnaní s minulým rokom však v menšom počte. Po nich nasledovali Poliaci, Česi a návštevníci z Ukrajiny.

Počas zimnej sezóny v období od 24. 12. 2014 do 10. 1. 2015 prijala Horská záchranná služba 296 žiadostí o pomoc, pričom jeden úraz bol smrteľný. V sezóne 2013/2014 za to isté obdobie to bolo 254 úrazov bez smrteľnej nehody.  Zároveň v tomto období už počas prebiehajúcej zimnej sezóny evidujeme zvýšený počet veľmi ťažkých úrazov a to 15, v sezóne 2013/2014 sme ošetrovali 6 takýchto úrazov. V sezóne 2014/2015 v období od 24. 12. 2014 do 10. 1. 2015 prijalo OSTV celkovo 109 žiadostí o pomoc. Oproti minulej sezóne za to isté obdobie je to nárast prijatých žiadostí o pomoc o 29,35 % a oproti sezóne 2012/2013 je to nárast o 37,61 %.  

Riaditeľ HZS plk. Ing. Jozef Janiga informoval aj o prebiehajúcej rekonštrukcii a prístavbe  heliportu v Starom Smokovci a o ukončených rekonštrukčných prácach v roku 2014 na Domoch HZS v Starom Smokovci, na Donovaloch, Čingove a na Zverovke.  V roku 2014 sa tiež doplnila  sieť automatických meteorologických staníc v horských oblastiach o 7 nových, ktoré sú rovnomerne rozmiestnené v pohoriach Slovenska.  V minulom  roku  HZS po prvý krát v histórii organizovala podujatie Záchrana 2014, čo je celoslovenská súťaž posádok záchranných zdravotných služieb s medzinárodnou účasťou a II. ročník Národnej súťaže operátorov ZZS Srdce na linke.

Novinkou od zimnej sezóny 2014/2015 je mobilná aplikácia SnowSafe, ktorá umožňuje zistiť aktuálny lavínový stupeň, nebezpečné svahy a podrobné lavínové správy pre lokalitu, ktorú plánujete navštíviť, priamo cez telefón.