Bez výstrah

Zimné preškolenia psovodov a psov HZS

Od 12. do 14.januára 2014, prebiehalo v Jánskej doline a v doline Štiavnica v NT prvé z troch zimných preškolení psovodov a psov HZS. Cvičenie bolo zamerané na precvičenie vyhľadávania ľudí zasypaných v lavíne, výcvik ovládateľnosti psov a zdokonalenie práce s lavínovými prístrojmi. Výkon psovoda a psa v teréne bol monitorovaný pomocou GPS Astro prístrojov. O spracovanie a vyhodnotenie údajov sa staral príslušník Strediska lavínovej prevencie. Cieľom každého podobného cvičenia je udržať vysokú úroveň pripravenosti psovodov a psov HZS. Cvičenia sa zúčastnila prvá skupina psovodov z OS Západné Tatry , Nízke Tatry, Školiaceho strediska a Veľkej Fatry, celkovo deväť služobných psov za pomoci siedmych figurantov. Za prácu pri výcviku lavínových psov HZS chcem aj touto cestou všetkým zúčastneným poďakovať.