Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Lavínoví špecialisti sa stretli pred sezónou

Na Chopku v Nízkych Tatrách sa uskutočnilo každoročné stretnutie lavínových špecialistov HZS, vrátane tých budúcich z oblastí Malá Fatra, Veľká Fatra, Nízke Tatry, Západné Tatry a Vysoké Tatry. Pod vedením príslušníkov Strediska lavínovej prevencie a Školiaceho strediska sa venovali predovšetkým snehovým profilom, testom stability snehovej pokrývky a zadávaniu nameraných údajov do systému lawis.

Tieto a aj všetky ostatné snehové profily sú dostupné na stránke www.lawis.at.