Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Lavínové preškolenie dobrovoľných záchranárov HZS z Nízkych Tatier

Dňa 17. 12. 2022 sa v Nízkych Tatrách uskutočnilo preškolenie dobrovoľných záchranárov HZS z Nízkych Tatier. 22 dobrovoľných záchranárov pod vedením príslušníka Strediska lavínovej prevencie a dvoch profesionálnych záchranárov HZS z Oblastného strediska Nízke Tatry sa venovalo testom stability snehovej pokrývky, vyhľadávaniu zasypaných osôb v lavíne za pomoci lavínového vyhľadávača a lavínovej sondy.  Pozornosť zamerali aj na kamarátsku pomoc pri páde lavíny.