Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Horská záchranná služba má od dnes k dispozícii pre svoju činnosť aj elektro bicykle

Dňa 17.8.2023 sa v oblastnom stredisku Horskej záchrannej služby Nízke Tatry – sever, v zázemí novej budovy na Lúčkach uskutočnilo odovzdanie elektro bicyklov do užívania HZS. 33 elektro bicyklov bolo zakúpených pre potreby profesionálnych horských záchranárov z európskych fondov v rámci operačného programu „Kvalita životného prostredia a adaptácia na klimatickú zmenu“. Na odovzdávaní bol prítomný zástupca ministerstva vnútra, štátny tajomník Tomáš Oparty, riaditeľ HZS Marek Biskupič, zástupca riaditeľa Igor Žiak a zástupcovia všetkých oblastných stredísk a médiá.

Štátny tajomník Tomáš Oparty uviedol, že HZS je príkladom efektívneho čerpania zdrojov z európskych fondov. V rámci programu „Zelené ministerstvo“ HZS realizovala už 4 projekty, z toho 2 sú ukončené a 2 v ukončovacej fáze. Podľa slov pána štátneho tajomníka je práve horské prostredie ideálne na využitie projektov, ktoré smerujú k znižovaniu produkcie CO2 a vyjadril sa, že v budúcnosti by HZS mohla využívať aj elektro mobily, práve kvôli prírodnému charakteru prostredia, v ktorom pôsobí.

Riaditeľ HZS priblížil na aké účely plánujú záchranári elektro bicykle využívať. Bude to najmä rekognoskácia terénu, , výjazdy do častí terénu, kam bude prístup na elektro bicykloch rýchlejší a jednoduchší ako autom a prístup k zraneným za účelom prvotného vyšetrenia a zhodnotenia situácie.