Bez výstrah

Horská záchranná služba by už čoskoro mohla pátrať po stratených osobách pomocou najmodernejších technológii

Použitie najnovších technológii zameraných na presnejšiu lokalizáciu zachraňovaných osôb by mala umožniť novela Zákona č. 544/2002 Z. Z. o Horskej záchrannej službe, o ktorej by mal parlament hlasovať na najbližšej schôdzi. Včasná lokalizácia osoby v tiesni je nevyhnutná pre efektívnu a rýchlu záchranu života. Predmetom novely je zároveň zabezpečenie ochrany osobných údajov a zabránenie potencionálnemu zneužitiu.

Potreba novelizácie zákona reaguje na poznatky z praxe. Horská záchranná služba eviduje viacero prípadov, kedy bezvýsledne pátrala po stratenom turistovi. Posledným prípadom je nezvestný turista, ktorý 22.10.2022 vyrazil zo Ždiaru smerom na Kopské sedlo, pričom do cieľovej Tatranskej Javoriny nedorazil a pátracia akcia trvá až do dnešných dní. Legislatívna úprava umožní použitie zariadení umiestnených na dronoch, vrtuľníku, automobile, či samotných záchranároch, ktoré dokážu lokalizovať strateného pomocou mobilu aj na miestach bez pokrytia GSM signálom.  

Navrhované znenie do zákona ďalej zavádza pokyny týkajúce sa bezpečnosti osôb v horskej oblasti zamerané na prevenciu úrazov v horských oblastiach; upravuje počet horských oblastí na Slovensku, pričom zrušené budú 3 oblasti, v ktorých je pomer vynaložených nákladov neadekvátny vzhľadom na nízky počet zásahov. V neposlednom rade systematicky rieši obnovu záchranárskeho materiálu zmluvných dobrovoľných  a profesionálnych horských záchranárov. Navrhované zmeny vznikli v spolupráci s Policajným zborom SR a Asociáciou horských záchranárov združujúcou viac ako 300 dobrovoľných záchranárov.