Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Sezónna uzávera turistických chodníkov

Upozorňujeme turistov, že každoročne od 1. novembra začína vo vysokohorskom prostredí Tatranského národného parku sezónna uzávera turistických chodníkov. Pri výbere túr majte na pamäti, že viaceré značkované turistické chodníky sú UZAVRETÉ do 14. júna 2023. Otvorené ostávajú chodníky po vysokohorské chaty, okrem turistického chodníka, ktorý vedie k Chate pod Rysmi.

Všetky miesta týkajúce sa uzávery sú v teréne označené. Orientáciu turistom v teréne počas snehovej pokrývky uľahčí zimné tyčové značenie. Horská záchranná služba odporúča turistom v zimnom období používať patričnú výstroj a výzbroj a aby aj v tomto zimnom období kládli veľký dôraz na dôsledné dodržiavanie pokynov HZS a Návštevného poriadku TANAPu.

Prosíme návštevníkov, aby rešpektovali túto uzáveru, ktorá okrem iného zohľadňuje aj bezpečnosť pohybu vo vysokohorskom teréne.