Bez výstrah

Cvičenie jaskyniarov na Plešiveckej planine v Slovenskom krase

Od 14.10.2022 do 16.10.2022 Školiace stredisko HZS zorganizovalo v tomto roku už v poradí tretie cvičenie dobrovoľných záchranárov pre jaskynnú záchrannú činnosť. Tentokrát sa konalo na Plešiveckej planine v Slovenskom krase. Cvičenie prebiehalo v  Šingliarovej priepasti a Mínovej priepasti. Cvičenie  bolo zamerané na poskytovanie prvej pomoci, stabilizáciu zraneného a jeho následný transport členitým terénom za použitia jednolanovej techniky cez špecifické jaskynné priestory : úžiny ,vertikálne šachty, plazivky.