Bez výstrah

Súčinnostné cvičenie jaskyniarov v Poľsku

V dňoch 13.10-16.10 sa uskutočnilo  jaskynné cvičenie spolu so skupinou GOPR Beskydy, so sídlom v Szczyrku v pohorí JURA, neďaleko Krakova. Prvý deň bol presun do oblasti Olsztyn. Druhý deň bol zameraný na vystrojenie a pohyb v jaskyniach Koralova, Všetkých svätých a Olsztynská. Tretí deň  bol taktiež zameraný na vystrojenie a pohyb v jaskyniach  Jozefa, Ryša a Cieseňč. Posledný deň bola simulovaná záchranná akcia vyprostenie dvoch zranených osôb z Koralovej jaskyne. Aj touto cestou sa chceme poďakovať za dobrú spoluprácu a pozvanie GOPR-u Beskydy.