Bez výstrah

 Zhromaždenie členov Asociácie horských záchranárov

Dobrovoľní aj profesionálni horskí záchranári sa stretli na zhromaždení členov Asociácie horských záchranárov, ktorá je najväčšou organizáciou svojho druhu na Slovensku. Stretnutia sa zúčastnili aj zástupcovia Horskej záchrannej služby,  ktorej riaditeľ informoval o vysokej úrovni spolupráce medzi HZS a AHZ.

Prítomnosť dobrovoľnej zložky HZS je pri horskej záchranne nesmierne dôležitá a to najmä pri veľkých a komplikovaných pátracích akciách ako aj pri zvýšenej sezónnej úrazovosti. Všetkým dobrovoľníkom vykonávajúcim záchrannú činnosť vo svojom voľnom čase a bez nároku na mzdu chceme vysloviť poďakovanie  a zároveň aj nádej na úspešnú budúcu spoluprácu.