Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Traja záchranári HZS úspešní v kurze PHTLS

Traja záchranári HZS úspešne absolvovali certifikovaný kurz prednemocničnej podpory života pri traume (PHTLS ) NAEMT. Kurz je uznávaný na celom svete ako vedúci vzdelávací program pre prednemocničnú núdzovú starostlivosť. Cieľom PHTLS je podporovať dokonalosť v manažmente pacientov s traumou u všetkých zložiek zapojených do poskytovania prednemocničnej starostlivosti.  Kurz sa konal 2-3.12.2022 v Košiciach, inštruktormi autorizovaného tréningového centra NAEMT zo Záchrannej služby Košice.

Nové poznatky, vzdelanie a zručnosti budeme uplatňovať pri našej každodennej práci počas záchrany ľudských životov v slovenských horách.