Výstrahy: Búrky - 1. stupeň Sneh a ľad - 1. stupeň

Záchranná činnosť Horskej záchrannej služby sa zefektívni

Národná rada v stredu  30.11.2022 schválila návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa  zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov, ktorého úpravou sa záchranná činnosť vykonávaná Horskou záchrannou službou zrýchli a zefektívni. Zavádza sa oprávnenie využívať prevádzkové a lokalizačné údaje GSM zariadenia osoby v tiesni, ktorá je nezvestná. Horským záchranárom  umožní použitie zariadení umiestnených na dronoch, vrtuľníku, automobile či na samotných záchranároch.  Tie dokážu lokalizovať osobu v tiesni pomocou mobilu aj na miestach bez pokrytia GSM signálom.
Prevádzkové a lokalizačné údaje, ktorými disponujú právnické a fyzické osoby prevádzkujúce elektronické komunikačné siete, alebo poskytujúce elektronické komunikačné služby, má podľa súčasnej právnej úpravy oprávnenie zisťovať Policajný zbor pri pátraní po nezvestnej osobe. „Návrhom zákona sa zavádza zákonné oprávnenie Horskej záchrannej služby využívať takto získané údaje. Vzhľadom na skutočnosť, že o úspešnosti mnohých záchranných a pátracích akcií môžu rozhodovať minúty, napr. pri osobách zasypaných lavínou, umožnenie využívania modernej techniky Horskou záchrannou službou je nevyhnutné,“ povedal minister vnútra SR Roman Mikulec.

Upraví  sa aj počet horských oblastí na Slovensku, v ktorých je pomer vynaložených nákladov neadekvátny, vzhľadom na nízky počet zásahov. Zo zásahového územia Horskej záchrannej služby sa vyraďujú Bukovské vrchy, Javorníky a Moravsko-sliezske Beskydy. Zlepší sa materiálno – technické vybavenie príslušníkov HZS.

Zmeny budú účinné od 15. januára 2023
Zníženie počtu horských oblastí bude účinné od 01. apríla 2023