Bez výstrah

Záchranári zasahovali v rokline Piecky

 Horskí záchranári zo Slovenského raja boli privolaní na pomoc do rokliny  Piecky, kde sa pod 14-ročným maďarským chlapcom prelomil drevený stupienok na rebríku. Chlapec si pádom na vytŕčajúci klinec privodil hlbokú bodnú ranu spojenú s poranením mäkkých tkanív na stehne. Poranenie mu neumožňovalo naplno zaťažovať poranenú končatinu a tak bezpečne pokračovať v exponovaných úsekoch trasy. Po príchode mu záchranári ranu sterilne ošetrili, previazali a následne ho za asistencie previedli zvyškom trasy až k terénnemu autu, ktorým ho zviezli na Hrabušickú pílu. Rodina ďalej pokračovala na odporúčané lekárske vyšetrenie samostatne.