Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Výzva na predloženie ponuky

Výzva na predloženie ponuky

  V zmysle zákona č.523/2003 Z.z. o verejnom obstarávaní Horská záchranná služba Poprad dáva výzvu na predloženie ponuky do užšej súťaže na dodanie pneumatík pre vozidlá Horskej záchrannej služby.
Súťažné podklady si môžete vyzdvihnúť do 10.2.2004 u Ing. Chválu alebo p. Huščavovej na adrese:

 

Horská záchranná služba
Riaditeľstvo
Scherffelova 15
058 01 Poprad

Veríme, že sa užšej súťaže zúčastníte a predložíte ponuku na požadovaný predmet v súlade s výzvou a súťažnými podkladmi.