Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Kurz lavínových psov v Oberstaufene (Nemecko)

V dňoch 30.01. – 07.02.2004 sa konal kurz lavínových psov, ktorý organizoval Berwacht Bayern region Allgäu v Oberstaufene-Steibis. Zúčastnilo sa ho celkove 18 psovodov z Nemecka, Švajčiarska, Kanady, Čiech a Slovenska. Kurz bol zameraný na výcvik a výkonostné skúšky z prác na lavíne podľa stanovenej metodiky IKAR-u. Všetky naše psi dostali najvyššie hodnotenie – „C“. Kurz mal vysokú organizačnú úroveň za veľmi dobrého počasia.