Bez výstrah

Výzva HZS pre širokú verejnosť ohľadne ferrát

Horská záchranná služba touto cestou, vzhľadom na množstvo zásahov na ferratách v priebehu posledných dní, DÔRAZNE VYZÝVA všetkých návštevníkov ferrát na Skalke, aby pred výstupom dôkladne zvážili svoje sily a schopnosti a neuvážene nevystupovali ferratovými cestami, ktoré sú nad ich sily.  Vystavujú tým seba, ale aj ďalšie osoby nachádzajúce sa na ferrate, či zasahujúcich záchranárov vysokému riziku úrazu, či smrteľnej nehody. Pokiaľ bude počet zásahov na ferratách stúpať, Horská záchranná služba bude nútená z dôvodu ochrany života a zdravia návštevníkov horských oblastí podniknúť právne kroky vedúce k zníženiu obtiažnosti  ferrát alebo k ich UZAVRETIU pre širokú verejnosť! Za týmto účelom prebehnú v najbližších dňoch rokovania medzi zástupcami mesta Kremnica a HZS.