Bez výstrah

Výstraha pred lesným požiarom

Z dôvodu lesného požiaru upozorňujeme návštevníkov na dočasné uzatvorenie turistických chodníkov: Kežmarská Biela voda –ústie (žltý TZCH) – Nad Matliarmi, (modrý TZCH) – Šalviový prameň –Kovalčíkova poľana – chata pri Zelenom plese (žltý TZCH), Tatranské Matliare –Veľké Biele pleso (modrý TZCH), Veľké Biele pleso – Chata Plesnivec (zelený TZCH), Čierna voda – Chata Plesnivec (žltý TZCH), Tatranská Kotlina – Šumivý prameň – Chata Plesnivec (modrý, zelený TZCH), Kežmarské Žľaby – Tatranská Kotlina (modrý TZCH), Veľké Biele pleso-Kopské sedlo – Zadné Meďodoly – Pod Muráňom – Tatranská Javorina (červený, modrý TZCH).