Bez výstrah

Večerná záchranná akcia na Čingove

Dňa 14.7.2023 v podvečerných hodinách bola požiadaná HZS o pomoc pre 14 r. chlapca z Nórska, ktorý po absolvovaní túry na Via Feratte Kyseľ začal po príchode do ubytovacieho zariadenia, pociťovať nevoľnosť spojenú so zvracaním. Na pomoc mu vyrazili 2 záchranári HZS z Čingova, ktorí po príchode zistili, že mladík okrem zvracania a nevoľnosti, vykazuje aj príznaky cievnej mozgovej príhody. Záchranári HZS preto mladíkovi z nórska poskytli urgentnú zdravotnú starostlivosť a následne odovzdali do starostlivosti posádke RZP, ktorá chlapca transportovala do nemocnice na ďalšie vyšetrenia.