Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

UZÁVERA ROKLÍN V SLOVENSKOM RAJI – AKTUALIZÁCIA

Upozorňujeme turistov a návštevníkov hôr, že dnes dňa 6.8.2023 budú v národnom parku Slovenský raj uzatvorené nasledovné rokliny pre vysokú hladinu vody v dôsledku výdatných dažďov: SUCHÁ BELÁ, PIECKY, VEĽKÝ SOKOL, MALÝ A VEĽKÝ KYSEĽ, ÚSEK PRIELOMU HORNÁDU – OD HRDLA AŽ PO TOMÁŠOVSKÝ VÝHĽAD. Apelujeme preto na turistov a návštevníkov hôr aby podľa možností sa týmto úsekom vyhli a obmedzili pohyb v týchto lokalitách a nevystavovali sa nebezpečenstvu, nakoľko pohyb v takomto prostredí za momentálnych podmienok môže viesť k ohrozeniu zdravia alebo života. Za porozumenie ďakujeme.

AKTUALIZÁCIA
Po vyhodnotení situácie priamo v teréne, bude Via Ferrata HZS Kyseľ až do odvolania uzatvorená.

Biely potok k ferrate je priechodný, ale samotná ferrata nie je pre turistov v súčasnosti priechodná bez problémov. V lokalite sa nachádzajú rozvodnené a podmočené spodné úseky.

Prielom Hornádu je podľa informácií z terénu zatopený v úseku pod Hrdlom Hornádu, aj stúpačky pod Letanovským Mlynom sú pod vodou.

Za fotografie ďakujeme správe NP Slovenský raj