Bez výstrah

Úspešná resuscitácia v Novej Sedlici

Dňa 06.10.2021 dopoludnia boli záchranári HZS slúžiaci v Bukovských vrchoch požiadaní Operačným stredisko ZZS o súčinnosť pri resuscitácii v Novej Sedlici. Po príchode na miesto muža už na základe telefonických inštrukcií operátora 155 resuscitovali príbuzní. Záchranári HZS následne pokračovali v rozšírenej KPR. Krátko na to prišli na miesto aj posádky RZP a RLP. Spoločným úsilím všetkých zúčastnených záchranných zložiek sa u 83 – ročného muža podarilo obnoviť vitálne funkcie a následne bol posádkou RLP vo vážnom stave prevezený do nemocnice.