Bez výstrah

Spoločné cvičenie jaskynnej záchrannej činnosti

V dňoch 2.10.2021 a 3.10.2021 sa uskutočnilo spoločné cvičenie jaskynnej záchrannej činnosti. Zúčastnilo sa na ňom 19 príslušníkov HZS a 10 dobrovoľných zmluvných záchranárov HZS pre jaskynnú záchrannú činnosť.  Cvičenie sa uskutočnil v systéme Demänovských jaskýň. Námetom cvičenia  bola, komunikácia v podzemí – testovanie rádiospojenia , starostlivosť o pacienta v tepelnom bode pred samotným vystrojením technických úsekov – zabezpečenie technicky náročných  úsekov lanami , plynulý a bezpečný transport pacienta za pomoci jednolanovej techniky .  Počas celého transportu je v nosidlách vždy pacient-( jeden zo záchranárov), aby aj práca s nosidlami bola čo najšetrnejšia.