Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Tragický pád v masíve Ostrého štítu

V sobotu 8.8.2020 v popoludňajších hodinách nahlásila náhodná svedkyňa z turistického chodníka v Sedielku, že videla v stene Ostrého štítu s kameňmi padať bližšie neurčený predmet. Zároveň poslala fotografiu zo steny s dvoma neznámymi objektami Žiadny pohyb na mieste po páde nezaznamenala ani nikto nekontaktoval HZS so žiadosťou o pomoc. Následne sa ozvali aj iní svedkovia, ktorí počuli v danej lokalite pád kameňov. Keďže nebolo celkom jednoznačné, čo sa na mieste udialo a mohlo sa jednať o výpadok osoby, bola o súčinnosť požiadaná Letka MV SR. Tá v krátkom čase priletela z Bratislavy na heliport do Starého Smokovca, kde vyzdvihla  troch záchranárov HZS z Vysokých Tatier a smerovala do oblasti severnej steny Ostrého štítu, spadajúcej do Zadnej Javorovej doliny, na prieskumný let. Po obhliadnutí steny sa zistilo, že v exponovanom teréne sa nachádza jedna osoba bez známok života a povyše nej sú osobné veci. Ku telu boli spustení dvaja záchranári za pomoci podvesu, ktorí ho nabalili a pripravili na transport. Telo nebohého bolo transportované do Tatranskej Javoriny, kde ho prevzali 4 príslušníci HZS a previezli ho do márnice v Ždiari. Príčinou smrti ako aj identifikáciou osoby sa bude ďalej zaoberať polícia a príslušníci Bezpečnostno-operatívnej jednotky HZS. Ďakujeme touto cestou Letke MV SR a svedkom za ich pohotovú reakciu a  pomoc pri bližšej lokalizácií miesta nešťastia.