Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Súčinnostné cvičenie kynológov HZS na Lešti

V dňoch 12. – 14. júla 2022 sa vo Vojenskom výcvikovom priestore Lešť konalo spoločné cvičenie inštruktorov a psovodov HZS, HaZZ zo Slovenska a Poľska a príslušníkov PZ SR,  ktorého sa zúčastnilo 10 kynológov HZS, 1 dobrovoľný kynológ HZS a 4 figuranti. Výcvik bol zameraný na vyhľadávanie ľudí v rumoviskách a zboreniskách, ktorý zabezpečovali príslušníci HaZZ z Lešte. Psovodi s mladými psami nacvičovali hlavne počiatočné fázy výcviku psov na vyhľadávanie zasypaných ľudí na rumovisku. Precvičovalo sa vyhľadávanie pachov na vodnej ploche a v jej okolí.  Na vrtuľníkovom trenažéri prebehol nácvik spustu na žeriave, vyhľadanie a opäť vyzdvihnutie psovoda a psa na palubu. Mladé psy si vyskúšali transport na palube vrtuľníka. Počas celého výcviku prebiehal aj výcvik poslušnosti a ovládateľnosti psov a tiež ich socializácia.