Bez výstrah

Pád na bobovej dráhe na Donovaloch

Dňa 15.07.2022 bol záchranárom Oblastného strediska HZS Veľká Fatra nahlásený úraz hlavy na bobovej dráhe na Donovaloch.  Zranené dievča záchranári HZS vyšetrili a nakoľko si jej stav nevyžadoval ďalšie ošetrenie v zdravotníckom zariadení, po poučení pokračovala v sprievode rodiča do ubytovacieho zariadenia.