Výstrahy: lavínové nebezpečenstvo Mierne

Súčinnosť príslušníkov záchranných zložiek pri obci Malá Lodina

Dňa 16.8. 2023 v ranných hodinách bola Horská záchranná služba požiadaná o súčinnosť pri vyprostení a zvoze telesných pozostatkov muža z exponovaného a nedostupného terénu v lokalite Bokšov nad Malou Lodinou pri vodnej nádrži Ružín. O súčinnosť bola požiadaná Letka Ministerstva vnútra SR, ktorej posádka vyzdvihla na Čingove na palubu vrtuľníka štyroch záchranárov HZS a troch dobrovoľných záchranárov HZS zo Slovenského raja. Po prílete na miesto boli dvaja záchranári vysadení pomocou palubného navijaku na hrebeň na miesto, odkiaľ bolo možné sa ku telu nebohého spustiť pomocou lana. Po dosiahnutí telesných pozostatkov vykonali záchranári na mieste všetky potrebné úkony, telo nebohého nabalili do transportnej siete a pripravili na letecký transport. Vrtuľník Letky MV SR následne pomocou 50 metrového podvesu evakuoval telo nebohého aj so záchranárom HZS. Telesné pozostatky boli následne transportované na lúku v blízkosti Malej Lodiny, kde ich prevzali príslušníci PZ SR. Druhý záchranár HZS aj s materiálom bol vyzdvihnutý z miesta nešťastia pomocou palubného navijaku. Touto cestou sa chceme poďakovať za spoluprácu Letke MV SR.