Výstrahy: Sneh a ľad - 1. stupeň

Previerky odbornej spôsobilosti dobrovoľných záchranárov HZS

Počas víkendu 11. – 12.03.2023 sa vo Veľkej Fatre a Západných Tatrách konali previerky odbornej spôsobilosti dobrovoľných záchranárov HZS . Pod vedením inštruktorov z Oblastných stredísk HZS, Strediska lavínovej prevencie a Školiaceho strediska boli zúčastnení záchranári preskúšaní z kondičných a technických schopností pohybu v zimných podmienkach, lavínovej problematiky – kamarátskej pomoci a organizovanej záchrany na lavíne a tiež z lanovej a improvizovanej záchrany.